นักธุรกิจอิสระของคุณคือ Becky & Gemma Morris
รถเข็ญของฉัน
 
-
+
เอาออก
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
    ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

นักธุรกิจอิสระของคุณคือ
Becky & Gemma Morris
เอาออก
-
+
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
  ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

 

เดินต่อไปเพื่อถึงจุดหมาย

 

ด้วยโปรแกรม Pacesetter เพื่อรับรางวัลแห่งความสำเร็จ

โปรแกรม Pacesetter ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 เป็นต้นไปเราจะมอบรางวัลเงินสดให้กับผู้ร่วมธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ

และท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติพิเศษเป็น PACESETTER PRO

หากท่านมีคุณสมบัติ Pro 3 หรือสูงกว่าและช่วยบุคลากรในสายงานของท่านได้รับรางวัล Pacesetter จำนวน 3 คนในสายงานตรง ท่านจะได้การเชิดชูเกียรติเป็น Pacesetter Pro พร้อมทั้งได้รับเกียรติพิเศษในงานที่ทางบริษัทจัดขึ้น

เมื่อ:

กรกฎาคม– กันยายน 2018

โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 1. รับ 50 เหรียญสหรัฐ(1,750 บาท) เมื่อท่านทำคูณสมบัติตำแหน่งพรีเมียร์โปร 2 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัคร (นับตามเดือนปฏิทิน) และรักษาตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งในเดือนถัดไป
 2. รับเพิ่มอีก 150 เหรียญสหรัฐ (5,250 บาท) เมื่อท่านรักษาตำแหน่งพรีเมียร์โปร2 ต่อเนื่องอีก 2 เดือนนับจากเดือนที่ท่านขึ้นตำแน่งพรีเมียร์โปร 2
 3. รับ 125 เหรียญสหรัฐ(4,375 บาท) เมื่อท่านทำคุณสมบัติพรีเมียร์โปร 3 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสมัคร(นับตามเดือนปฎิทิน) และรักษาคุณสมบัติตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งในเดือนถัดไป
 4. รับเพิ่มอีก 375 เหรียญสหรัฐ (13,125 บาท) เมื่อท่านรักษาตำแหน่งพรีเมียร์โปร 3 ต่อเนื่องอีก 2 เดือนนับจากเดือนที่ท่านขึ้นตำแน่งพรีเมียร์โปร 3
 5. ท่านที่แนะนำและสร้างตำแหน่งพรีเมียร์โปร 3 จำนวน 3 รหัสขึ้นไปท่านจะได้รับตำแหน่ง “ Pacesetter Pro”
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นสามารถเปิดให้เฉพาะนักธุรกิจอิสระของบริษัทเท่านั้น
 • นักธุรกิจอิสระต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯเท่านั้น จึงมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถอ้างสิทธิเพื่อขอรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • ไม่อนุญาตให้นำคำสั่งซื้อที่เกิดจากการสมัครไปจัดวางใต้สายงานหรือผู้แนะนำท่าน
 • ในการทำคุณสมบัติ Pro 2 และ Pro 3 นั้นไม่อนุญาตให้ท่านวางผังองค์กรซ้อนกัน เพื่อที่จะทำให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรมีคุณสมบัติที่จะรับรางวัล Pacesetter นี้ได้ (คำจำกัดความของการวางซ้อน คือ การจัดวางบุคลากรที่ท่านแนะนำตรงหรือบุคลากรสายงานในองค์กรวางซ้อนกันเพื่อที่จะให้บุคลากรในสายงานมีคุณสมบัติครบถ้วนหลายๆรหัสภายใต้องค์กรเดียวกัน)
 • หากมีการวางผังองค์กรซ้อนกันเพื่อทำคุณสมบัติ ท่านจะถูกตัดสิทธิจากโปรแกรมนี้
 • นักธุรกิจอิสระที่สมัครใหม่ท่านต้องทำคุณสมบัติตำแหน่ง Pro 2 ภายในเดือนที่สมัคร หรือทำตำแน่ง Pro 3 ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมัครเพื่อรับรางวัลแรก และท่านต้องรักษาคุณสมบัติในเดือนถัดไปเพื่อที่จะรับรางวัลในเดือนที่สอง
 • ศูนย์ธุรกิจ 2, 3 และ 4 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 • คำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่สามารถขอคืนสินค้าได้
 • นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรมชั่นนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่ทำคุณสมบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา(รวมถึงเปอร์โตริโก) แคนาดา ประเทศเม็กซิโก ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี ประเทศไทย ฮ่องกงและไต้หวันเท่านั้น ไม่รวมควีเบค
 • สิทธิในการพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษัทฯ
 • ผู้นำที่สนับสนุนบุคคลากรในสายงานให้ได้รับรางวัล Pacesetter โดยการสร้าง 3 Pacesetters ต้องมั่นใจว่า Pacesetters คนใหม่นั้นจะต้องรักษาคุณสมบัติเพื่อเป็น Pacesetter ในเดือนถัดไปด้วยจึงจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Pacesetter Pro
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นท่านสามารถทำได้โดยการส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเขียนซองจดหมายประทับตราด้วยตนเองไปยัง LifeVantage
 • ก่อนที่จะประกาศผู้ได้รับรางวัลในโปรโมชั่นนี้ นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องตอบคำถาม4 ข้อ ของ LifeVantage Trivia อย่างถูกต้อง
 • LifeVantage ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ภายใต้กฎกติกาของการส่งเสริมการขายและหากมีกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของบริษัทฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
เป้าหมายของเรา

เรากล้าที่จะเปิดโลกแห่งจินตนาการที่พรั่งพร้อมไปด้วยการมีสุขภาพทางกายภาพและทางการเงินที่ดีที่สุด เราเชื่อมั่นว่าความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน และนี่เป็นเหตุผลที่เราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยที่เรียกว่า nutrigenomics

เพราะคุณคือคนสำคัญ
ช็อปปิ้งต่อไป

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวนเทจ จำหน่ายผ่านทางเครือข่ายนักธุรกิจอิสระของเราเท่านั้น สอบถามนักธุรกิจอิสระของคุณสำหรับลิงค์แนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้

เลือกตลาด